Krajská potravinová sbírka 2022

Naše organizace se jako každoročně zapojila do akce s názvem „Krajská potravinová sbírka 2022“. Potravinová sbírka se koná u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který každoročně připadá na 17. října. Cílem této akce je sběr potravin, které budou poskytnuty lidem ohroženým chudobou jako jsou matky s dětmi v azylových domech, lidé bez domova, osamělí senioři apod.
Za Centrum psychologické pomoci, p.o., se do sbírky zapojili zaměstnanci Rodinné a manželské poradny v Karviné a Frýdku-Místku, také zaměstnanci ekonomického oddělení. Celkem se nám podařilo nasbírat 41 kg potravin.
Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili. Velmi si vážíme toho, že s vaší pomocí může potravinová banka realizovat své poslání, tedy pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu, pomáhat lidem v nouzi, ale také podporovat solidaritu ve společnosti.

Oficiální poděkování Slezské diakonie v Ostravě.