Snoezelen na pracovišti v Opavě

Pracoviště Rodinné a manželské poradny v Opavě od 1. 3. 2022 využívá pro svou terapeutickou práci speciálně zařízenou multismyslovou místnot „SNOEZELEN“.

Snoezelen je multifunkční metoda, která je klientům nabízena v obzvláště příjemném a upraveném prostředí pomocí světelných a zvukových prvků, vůní a hudby. Cílem je u klienta vyvolat smyslové pocity, bezpečí a podpořit tak klientův rozvoj či zmírnění jeho negativních symptomů. Je určena zejména pro osoby s vývojovými poruchami, s mentálním, tělesným nebo vícenásobným postižením, s poruchou autistického spektra, poruchami chování a učení, s psychickými poruchami, traumatickým poraněním mozku, pro osoby s demencí a pro chronicky nemocné pacienty.
Pro každého klienta je cíleně vytvářena nabídka smyslových podnětů „řídí a usměrňuje stimulaci, probouzí pozornost, navozuje pocit pohody a uspokojení, vyvolává vzpomínky, ovlivňuje vztahy, snižuje strach, úzkosti a evokuje pocit jistoty a bezpečí“ (www.isna.de).

S metodou Snoezelen na opavském pracovišti pracují proškolení odborníci (psychologové, terapeuti, sociální pracovníci) a je především nabízena dětem, které prošly komplexním vývojovým traumatem vzniklým v důsledku opakované zanedbané či jinak poškozující péče z řad rodičů (dětem, které jsou umístěny do náhradní rodinné péče).