Zúčastnili jsme se II. ročníku Dne pěstounství

V sobotu 13. 10. 2018 proběhl již druhý ročník Dne pěstounství v Dolní oblasti Vítkovice z. s.  pořádaný Moravskoslezským krajem.

Program zahájil, tak jako loni, náměstek hejtmana Jiří Navrátil a celým dnem pak návštěvníky provázel Roman Pastorek. Během celodenního programu vystoupily děti z náhradních rodin. Návštěvníci tak mohli shlédnout jejich sportovní, taneční i hudební vystoupení.

Ve 13,00 otevřel svým bravurním pěveckým vystoupením akt slavnostního ocenění pěstounů držitel ceny Thálie Tomáš Savka. Pěstouny z Moravskoslezského kraje na ocenění nominovali obecní úřady, organizace s pověřením pro výkon sociálně-právní ochrany dětí i veřejnost. Ze 31 nominovaných pěstounských rodin pak radní kraje vybrali a ocenili manžele Poláškovy, paní Kateřinu Havelkovou a manžele Dombrovské.

Všem kolegyním z Centra psychologické pomoci, které se na přípravě a hlavně realizaci celého dne podílely, patří obrovské díky. Největší dík však patří především náhradním rodičům, kteří s láskou pečují o přijaté děti. 

Text a foto: Radka Švejnohová & MSK