Zástupci Moravskoslezského kraje a CPP diskutovali v Oslu o sociálně-právní ochraně dětí

 

 

Dotaci ve výši zhruba 327 tisíc korun poskytlo Centru psychologické pomoci, příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje, Ministerstvo financí, v rámci EHP a Norských fondů 2009 až 2014, programu CZ04 – Ohrožené děti a mládež.

Finance jsou určeny k realizaci projektu Bilaterální spolupráce s odborem pro náhradní rodinnou péči Norského Ředitelství pro děti, mládež a rodinu.

Pracovní jednání zástupců Moravskoslezského kraje v čele s náměstkem hejtmana Jiřím Navrátilem a ředitelem Centra psychologické pomoci Zdeňkem Moldrzykem s vedoucí odboru Unni Nygaard a pracovníky odboru pěstounské péče Norského Ředitelství pro děti, mládež a rodinu (Bufdir) proběhlo koncem srpna v Oslu. Na jednání se diskutovalo o výkonu sociálně-právní ochrany dětí v obou zemích, o organizační struktuře, principech výkonu i předmětech činnosti jednotlivých institucí.

„Vždy je užitečná možnost srovnání přístupův mnohém je výkon sociálně-právní ochrany dětí u nás a v Norsku obdobnýZa užitečné považuji informace o pěstounské péči, kdy se v Norsku daří umístit do pěstounské péče i starší děti. Inspirativní je propracovaný systém náborových kampaní k získávání nových zájemců o pěstounství na celostátní i místní úrovni,“ konstatuje Jiří Navrátil, náměstek hejtmana MSK pro sociální oblast.

V Norsku spadá výkon sociálně-právní ochrany dětí do kompetence dvou ministerstev, ministerstva pro děti, rovnost a sociální začlenění a ministerstvo pro místní samosprávu a modernizaci. Ministerstvu pro děti, rovnost a sociální začlenění jsou podřízeny krajské sociální rady a Norské Ředitelství pro děti, mládež a rodinu (Bufdir), kterému jsou dále podřízeny regionální kanceláře pro děti a rodinu (Bufetat). Ministerstvu pro místní samosprávu a modernizaci jsou podřízeny krajské samosprávy. Působnost k sociálně-právní ochraně dětí mají dále Obecní úřady: místní úřady sociálně-právní ochrany dětí.

„V Norsku je přibližně 78 % dětí žijícím mimo rodinu poskytována péče formou pěstounské péče, pouze 9 % dětí je poskytována pobytová  péče. Zásadní rozdíl oproti našemu systému je, že adopce probíhají v Norsku zcela ojediněle,“ říká Zdeněk Moldzyk. Pobytová péče nastupuje v situaci, kdy nelze situaci řešit pomocí ve vlastní rodině, umístěním dítěte do pěstounské péče. Norsko má kromě zařízení poskytujících péči také zařízení zaměřená na péči v případě problémového chování a zneužívání návykových látek.  Péče v těchto zařízeních je poskytována krátkodobě.

Norské straně byly poskytnuty informace o fungování sociálně-právní ochrany dětí v Moravskoslezském kraji včetně specifických aktivit kraje zaměřených na propagaci náhradní rodinné péče, přípravy a provázení žadatelů o náhradní rodinnou péči.

 

Zdroj: Tisková zpráva Moravskoslezského kraje ze dne 5. září 2017 (www.msk.cz)

Foto: CPP

Zpráva: Radka Švejnohová