Vzdělávací víkend pro pěstouny z Opavska

Ve dnech 6. až 8. září 2019 proběhl vzdělávací víkend pro pěstouny, který organizovalo opavské pracoviště.

Akce proběhla v Beskydech na Horní Bečvě v hotelu Mesit. Vzdělávání pěstounů bylo zaměřeno na téma identity dítěte a na téma nastavení hranic ve výchově. Krom toho měli pěstouni možnost společně sdílet své radosti a strasti, které v rámci pěstounské péče vnímají. Pro děti pěstounů byl připraven bohatý animační program.

V rámci celé organizace proběhlo v prvním pololetí 2019 celkem 9 vzdělávacích víkendů pro pěstouny.