„Všichni dobří dobráci“ – příběh manželů Naglákových

Manželé Naglákovi žijí v Rychvaldě. Centrum psychologické pomoci je jim doprovázející organizací a to hned pro tři pěstounské děti. K rozhodnutí pomáhat dětem však oba z manželů došli jinak a také doba od první myšlenky až k pěstounské péči se u obou hodně lišila.

Pan Naglák se s tématem ohrožených dětí setkal již ve svých deseti letech, kdy jeho matka pracovala jako vychovatelka v dětském domově. Dle jeho slov již tehdy chtěl, aby každé z dětí v dětském domově mělo někoho, komu může říkat „Tati“ a „Mami.“

Paní Nagláková o poslání stát se pěstounkou začala uvažovat až v okamžiku, kdy dospěly jejich tři vlastní děti a rodinný dům manželů v Rychvaldě utichl. Shodou okolností se v té době paní Nagláková ocitla díky své profesi na setkání pěstounů. Když v ní poté začala pracovat myšlenka, že by přijetí nějakého dítěte do rodiny mohl být dobrý nápad a svěřila se s ní svému muži, jeho reakce byla skvělá: „No konečně! Na tohle čekám už deset let!“ 

Celý jejich příběh uvedla nedávno Česká televize v pořadu Náš venkov, který můžete ze záznamu shlédnout zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/418235100041001-vsichni-dobri-dobraci/

 

Text: Radka Švejnohová

Foto: CPP