Veřejná zakázka – výzva k podání nabídek

Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace vyzývá k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení stavby pod názvem  „Venkovní úpravy ploch objektu na ul.K.Sliwky, č.p.620 a pořízení klimatizace“. Podrobnosti k veřejné zakázce uvádí následující dokument: vyzva_sliwka_vu-ii