Publikujeme v odborných časopisech

Naší sociální pracovnici PhDr. Monice Durajové byla zveřejněna kazuistika v Listech sociální práce, které jsou informačním a odborným čtvrtletníkem (nejen) pro sociální pracovníky, vydávaným Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR. 

Článek naleznete zde: http://www.cepp.cz/wp-content/uploads/2019/04/Kazuistika-Listy-sociální-práce.pdf

Zdroj: Listy sociální práce

Text.: Radka Švejnohová