Propagační tramvaj projektu Dejme dětem rodinu v ulicích Ostravy

Dne 19. 12. 2019 vyjela v Ostravě do ulic propagační tramvaj projektu Moravskoslezského kraje Dejme dětem rodinu. Tramvaj bude jezdit celý rok na všech linkách v Ostravě a její loga, nápisy, plakátky s příběhy dětí upozorní na zmíněný projekt.

Podrobnosti si můžete přečíst zde.

Více informací o kampani Moravskoslezského kraje Dejme dětem rodinu naleznete na webových stránkách https://dejmedetemrodinu.msk.cz/