Cyklus přednášek „Víra a etika v životě pěstouna“

Opavská Rodinná a manželská poradna navázala v rámci Asociace manželských a rodinných poradců spolupráci s katolickým knězem, psychologem, rodinným terapeutem, vysokoškolským pedagogem a členem etické komise Českomoravské psychologické společnosti, panem PhDr. Pavlem Moravcem. Ten přislíbil realizovat pro pěstouny Rodinné a manželské poradny v Opavě setkání formou přednášek, které budou zaměřeny na oblast víry a etiky v životě pěstounů.

Na prvním setkání, které proběhlo v květnu 2017 a neslo název „Etické otázky v pěstounské péči“, seznámil PhDr. Pavel Moravec pěstouny se stádii mravní zralosti dle Lawrence Kohlberga. Výrazným momentem přednášky bylo zamyšlení nad tím, že se každý z nás ve stejném okamžiku nachází v odlišné úrovni víry. Účastníky setkání také zaujalo téma viny. Obě témata se znovu objevila v živé diskusi, která následovala po přednášce. Ze strany pěstounů jsme posléze zaznamenali k realizované akci vřelý ohlas.

Další setkání z tohoto cyklu přednášek proběhne 10. října 2017. Téma, které pro pěstouny tentokrát připravujeme, je „Lidská a duchovní zralost“.

 

Text: R.Š. a H.K.