Odborníci z Centra psychologické pomoci provedli rozbor kreseb pěstounských dětí

Dne 1. 6. 2018 se v Centru psychologické pomoci p.o. konala vernisáž výstavy výtvarných prací pěstounských dětí, nazvaná Moje Radosti. 

 

Motivace

Hlavním klientem Centra psychologické pomoci je v oblasti náhradní rodinné péče dítě, přičemž slovo dítě je při práci v organizaci nejpoužívanějším pojmem. Většina pracovních aktivit odborníků je však orientována na spolupráci s dospělými, tedy s pěstouny, či zákonnými zástupci pěstounských dětí. Tento fakt přiměl tým lidí v centru zamyslet se, jak by mohli lépe provázat spolupráci s dětmi z doprovázených rodin. Při hledání cesty, jak se dětem přiblížit, se tým v Centru psychologické pomoci rozhodl realizovat myšlenku uspořádat výstavu výtvarných prací pěstounských dětí.

Chtěli jsme se vžít se do pocitů dětí, vědět, co je zajímá, poznat jejich vnímání světa.“

 

Téma

Moje Radosti

Moje radosti jsou pro mne důležité.

Moje radosti jsou bezpečným místem, kde se cítím dobře.

Moje radosti jsou chvílí, kdy jsem šťastný.

Moje radosti jsou čímkoliv, co mne těší.

Moje radosti jsou pozitivním zážitkem mého života.

Moje radosti mám prostě rád.

 

Téma „Moje Radosti“ bylo vybráno ve spolupráci s jedním z psychologů organizace, Mgr. Markem Khýrem, jehož specializací je mimo jiné arteterapie. Právě jeho úkolem při spolupráci na projektu výstavy bylo nalezení tématu, které dá dětem prostor k bezpečnému vyjádření pozitivních emocí.

Sociální pracovnice organizace a spolupracovnice projektu, Mgr. Kateřina Niklová, vyzdvihla význam výstavy také z pohledu podpory identity dětí jsoucích v pěstounské péči, jelikož výstava dětem umožnila projevit jejich výtvarný talent.

„Jsem v něčem dobrý a všichni to vidí.“

 

Co dělá dětem radost?

Jak jsme již uvedli výše, cílem uspořádání výstavy bylo vžití se do pocitů dětí a poznání jejich vnímání světa. Výkresy zachycují důležité věci v životě dětí. Znázorňují to, co dětem dělá radost, co je zajímá, naplňuje jejich potřeby a činí je šťastnými.

Psycholog Mgr. Marek Khýr, každou z padesáti dvou výtvarných prací zanalyzoval a provedl rozbor emocí dětí tím, že jednotlivé práce pojmenoval jedním až třemi slovy podle jejich obsahu. Tím získal seznam slov, která definují témata, jež děti na téma „Moje Radosti“ kreslily.

Vzniklý seznam odborníci následně vložili do počítačového programu vyhodnocujícího frekvenci použitých slov. Program poté vygeneroval grafický obrazec – tak zvaný slovní mrak, ve kterém se nejčastěji se opakující slovo vyobrazilo největším písmem. Méně často se opakující slova jsou vyobrazena písmem menším. Nejmenším písmem jsou pak vyobrazena slova, pojmenovávající témata, která se na výkresech dětí objevila nejméně krát.

Výsledek je očekávaný i překvapivý. Děti totiž nejčastěji kreslily rodinu. Dále se velmi hojně vyskytují motivy přírody, domácích zvířat, pohádek a domova.

Výsledný obraz slovního mraku je součástí výstavy. Tu můžete až do konce června vidět v Poradně pro náhradní rodinnou péči v Ostravě na ulici Hornická 84. Výstava poté bude putovat po jednotlivých poradnách Centra psychologické pomoci.

 

Odborní spolupracovníci projektu: Mgr. Kateřina Niklová, Mgr. Marek Khýr

Realizační zajištění projektu: Bc. Radka Švejnohová

 

Text a foto: Radka Švejnohová