Základní informace

Činnost Centra psychologické pomoci je financována z prostředků Moravskoslezského kraje a dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu. 
Moravskoslezský kraj naší organizaci přispěl na sociální služby (konkrétně na odborné sociální poradenství) v roce 2017 částkou 4.884.000Kč.

 

Centrum psychologické pomoci je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Působíme prostřednictvím pracovišť v oblasti celého Moravskoslezského kraje. V této části webových stránek jsme pro Vás připravili základní informace o naší organizaci. Uvažujete-li o využití našich služeb, praktické informace naleznete v části KDY POMÁHÁME.

V současné době nabízíme a poskytujeme služby ve třech hlavních oblastech:

  • Odborné sociální poradenství v oblasti rodinných a partnerských vztahů
  • Náhradní rodinná péče a sociálně právní ochrana dětí
  • Telefonická krizová pomoc