Základní informace

Činnost Centra psychologické pomoci je financována:
– Z prostředků Moravskoslezského kraje a dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.  Moravskoslezský kraj naší organizaci přispěl na sociální služby (konkrétně na odborné sociální poradenství) v roce 2017 částkou 4.884.000Kč.
– Z dotace města Třinec. Pro rok 2017 se jedná o částku 110.000 Kč v rámci účelové neinvestiční dotace na registrovanou sociální službu – Rodinná a manželská poradna Třinec.
– Z dotace Nadace ČEZ. Tato dotace pro rok pro rok 2017/2018 činí 60.000,- Kč

Centrum psychologické pomoci je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Působíme prostřednictvím pracovišť v oblasti celého Moravskoslezského kraje. V této části webových stránek jsme pro Vás připravili základní informace o naší organizaci. Uvažujete-li o využití našich služeb, praktické informace naleznete v části KDY POMÁHÁME.

V současné době nabízíme a poskytujeme služby ve třech hlavních oblastech:

  • Odborné sociální poradenství v oblasti rodinných a partnerských vztahů
  • Náhradní rodinná péče a sociálně právní ochrana dětí
  • Telefonická krizová pomoc