Informace pro děti

Co znamená, když se řekne sociálně-právní ochrana dětí?

Zjednodušeně řečeno jde o to, že stát, ve kterém žiješ, chrání zájem a blaho dítěte, rodičovství, rodiny, práva na rodičovskou výchovu a péči s ohledem na širší sociální prostředí. Sociálně-právní ochranu zajišťuje stát bezplatně, všem nezletilým dětem mladším 18 let bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, které na území České republiky trvale žijí nebo zde pobývají. Jestli vyrůstáš u náhradních rodičů, může se ti hodit taky brožura Děti a mládež v náhradní péči, kde se dozvíš vše důležité o svých právech.

S čím ti můžeme pomoci?

Odborní pracovníci naší organizace pomáhají a chrání práva všech dětí, které se na nás obrátí nebo se kterými již spolupracují. To znamená, že pomáhají řešit problémy tvé nebo tvých rodičů, popřípadě náhradních rodičů. Pokud máš ty nebo rodina, ve které žiješ potíže a ty nemůžeš například v klidu chodit do školy, nemáš dostatek jídla nebo kde bydlet, máš často strach, rodiče se rozvádějí a tebe to trápí, máš zdravotní problémy a nikdo ti s tím nepomáhá, jsi doma hodně trestán, dospělí ti dělají věci, které tě bolí nebo jsou ti nepříjemné, nebo se k tobě nechovají hezky, nerozumíš si s rodiči, sourozenci, spolužáky či jinými dospělými osobami, udělal jsi něco, co zákony zakazují, máš problémy s drogami, alkoholem a chtěl bys přestat, utíkáš z domova, nebo se prostě bojíš, co bude dále ve tvém životě, tak ti odborní pracovníci můžou pomoci s řešením tvé situace.
Pokud potřebuješ pomoc, radu nebo ochranu můžeš přijít na kteroukoliv naši poradnu osobně. Adresu a telefonní čísla našich poraden nalezneš zde v KONTAKTECH. Zavolat můžeš také kdykoliv ve dne, v noci na naši Linku důvěry pro více informací klikni zde (hovor tě bude stát podobně, jako bys volal svému kamarádovi). Nebo také na bezplatnou LINKU BEZPEČÍ telefon: 116 111, více se dozvíš na www.linkabezpeci.cz.

Neboj se přijít a požádat o pomoc

Jestli si nejsi jistý/á a máš strach, co se bude dít, tak se klidně můžeš zeptat, jak se to bude řešit, co máš udělat, kam máš jít a na co se můžeš připravit. Tvůj názor na vše co se Tě týká, co Tě trápí a z čeho máš obavy je pro nás důležité. Vyjadřovat svůj vlastní názor je Tvoje právo.

Co je to vlastně právo?

Nejen dospělý člověk, ale i každé dítě má svá práva. Práva nám umožňují, abychom všichni spolu lépe vycházeli, ale zároveň jsou práva důležitá, neboť nás chrání. A proto i každé dítě by mělo vědět o svých právech. To znamená, že i ty bys měl/měla vědět, jaká máš práva. Ale zároveň to také znamená, že máš určitou zodpovědnost a povinnost vůči ostatním lidem. Odborní pracovníci naší organizace ti pomohou zorientovat se v těchto právech a povinnostech s ohledem na tvůj věk a mentální vyspělost tak abys všemu rozuměl/a. Mnoho informací o ochraně práv dětí, kdo ji vykonává včetně životních příběhů některých dětí najdeš také na webových stránkách www.pravonadetstvi.cz v sekci ochrana práv dětí.
Na stránce http://www.pravonadetstvi.cz/deti/tvoje-situace/  najdeš důležité informace co dělat když se dostaneš do situace se kterou si nevíš rady. V sekci „Tvoje práva“ najdeš mimo jiných zajímavých informací také odkaz na stránku EU o právech dítěte, kde máš možnost zábavnou formou poznat svá práva.

Naše zásady a základní pravidla, když Ti poskytujeme pomoc?

Odborní pracovníci naší organizace jsou povinni ti srozumitelně vysvětlit pravidla a zásady poskytování sociálně-právní ochrany dětí, tak abys rozuměl/a všemu co děláme v rámci sociálně-právní ochrany dětí. K tvým právům patří také možnost podání stížnosti, pokud bys nebyl spokojen se způsobem, jak se k tobě odborný pracovník chová, nebo s kvalitou poskytování naší pomoci včetně poskytnutých informací. Tvoje stížnost se bude řešit a ty obdržíš informaci o tom, jak se situace řešila. Podnět, připomínku nebo stížnost můžeš podat ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (poštou, e-mailem). Na poradně je k dispozici uzamčená schránka, do které můžeš vhodit tvé sdělení, které nemusíš podepsat.