Naše díky patří Marii a Zdeňkovi Novotným

Letos v létě ukončili svou dlouholetou pěstounskou činnost manželé Novotní, které Centrum psychologické pomoci doprovázelo v jejich pěstounské práci více než jedenáct letech. Manželé Novotní jsou však pěstouny čtyřicet let. Za tu dobu přijali do své rodiny a vychovali úctyhodných 17 dětí, z toho dvanáct dívek a sedm hochů.

Dne 12. října 2018 proběhlo na půdě Centra psychologické pomoci slavnostní poděkování manželům Novotným za jejich letitou péči o ohrožené děti. Setkání se účastnili jak zástupci Moravskoslezského kraje, pan náměstek hejtmana Jiří Navrátil a vedoucí Odboru sociálních věcí Mgr. Daniel Rychlik, tak za Centrum psychologické pomoci pan ředitel PedDr. Zdeněk Moldrzyk spolu s pracovníky, kteří s rodinou dlouhodobě spolupracovali, tedy sociální pracovnice Bc. Blanka Blatoňová,  Mgr. Andra Pavlištíková a psycholog Mgr. Aleš Miska.

Text: Radka Švejnohová

Foto. B.B.