„Moje Radosti“ – Výstava výtvarných prací pěstounských dětí

 

Milí pěstouni, na vzájemném vztahu s vámi a pěstounskými dětmi nám velmi záleží. Děti jsou naším společným tématem a při naší práci je slovo dítě nejpoužívanějším pojmem. Chtěli bychom ještě lépe provázat spolupráci mezi námi, coby doprovázející organizací a dětmi, o které se staráte.

„Pojďme společně uspořádat výstavu výtvarných prací pěstounských dětí“ a zkusit se tak vžít do jejich pocitů, dovědět se, co je zajímá a poznat jejich vnímání světa.

Výstava výtvarných prací bude mít krásné téma a to „Moje Radosti.“ Cílem při hledání tématu bylo dětem dát prostor k bezpečnému vyjádření pozitivních emocí.

Moje Radosti

Moje radosti jsou důležité…

Moje radosti jsou bezpečným místem, kde se cítím dobře…

Moje radosti jsou chvílí, kdy jsem šťastný…

Moje radosti jsou čímkoliv, co mne těší…

Moje radosti jsou pozitivním zážitkem mého života…

Moje radosti mám prostě rád(a)

Jak můžete pomoci při uspořádání výstavy? Každé dítě, které máte v pěstounské péči, zhotoví jednu výtvarnou práci maximálně do velikosti A3 na téma „Moje Radosti“. Práci pak osobně předáte své klíčové pracovnici v poradně, nebo nepřeloženou práci pošlete poštou na adresu: Centrum psychologické pomoci, p.o., Radka Švejnohová, Hornická 84, 702 00 Ostrava

Termín, do kdy výkres můžete odevzdat nebo poslat, je 27. dubna 2018.

Co bude následovat? Všechny došlé práce dětí vystavíme na Den dětí, tedy 1. 6. 2018 v brzkých odpoledních hodinách v poradně pro NRP v Ostravě, kde budou vystaveny přesně měsíc. Na vernisáž jste všichni srdečně zváni. Pozvánku vám všem pošleme e-mailem prostřednictvím klíčové sociální pracovnice. Výstava pak bude následujícího půl roku putovat po všech našich poradnách.

Výtvarná práce a instrukce Každé dítě od nás dostane za doručenou výtvarnou práci drobný dárek – pomůcku k výtvarnému tvoření. Dárky rozdáme prostřednictvím klíčových pracovnic po termínu odevzdání výtvarných prací. Výtvarná práce může být zhotovená jakoukoliv technikou, například malba, kresba, grafické techniky (tisk), fotografie, koláž. Doporučený formát je A4 až A3. Věk není omezen, dítě pouze musí být aktuálně v pěstounské péči. Každé dítě pošle jednu výtvarnou práci. Na zadní stranu práce čitelně napište: jméno a příjmení dítěte, věk dítěte, jméno pěstouna, město, ve kterém je vaše poradna. Důležité je dodržet téma „Moje Radosti.“

Jako pěstouni můžete dětem pomáhat s vytvořením práce formou slovního povzbuzení, poradit s výběrem výtvarné techniky a hovořit s dětmi na téma „Moje Radosti“, což povede mimo jiné k prohloubení vzájemného vztahu s dětmi. Konečnou volbu motivu i provedení práce však nechejte co nejvíce na samotných dětech.

Výtvarné práce dětí zůstanou ve vlastnictví Centra psychologické pomoci, které je může vystavovat a zveřejnit jejich fotografie v médiích. Máte-li jakékoliv dotazy, napište nám na adresu svejnohova@cepp.cz

 

Za tým Centra psychologické pomoci,

Radka Švejnohová

 

Text: Radka Švejnohová