„Moje Radosti“ aneb vernisáž výtvarných prací našich pěstounských dětí

Milí přátelé, vážení pěstouni, kolegové,

dne 1. června 2018 jste ve 14,30 hodin srdečně zváni do ostravské Poradny pro náhradní rodinnou péči na slavnostní zahájení výstavy „Moje Radosti“, kterou Vás provede ředitel Centra psychologické pomoci, PaedDr. Zdeněk Moldrzyk.

Věříme, že tak budeme zase o kousek blíže dětem, které v Centru psychologické pomoci doprovázíme. 

Nahlédněte prosím do pozvánky: Pozvánka vernisáž

Doprovodný program finančně podpořila nadace ČEZ.

 

(R.Š.)