Mgr. Silvie Mendreková

Kontaktovat mne můžete emailem mendrekova@cepp.cz nebo na tel. č. 777 499 651.

Motto: „Všechno, co nás obtěžuje a vyčerpává, jsme si vytvořili my sami. Když si to uvědomíme, můžeme s tím začít pracovat.“/Dušek/

V Centru psychologické pomoci p.o., Rodinné a manželské poradně Karviná, kde doprovázím pěstounské rodiny, které mají s naší organizací uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče. Nejčastěji mne najdete na odloučeném pracovišti v Českém Těšíně.

Vystudovala jsem Sociálně Zdravotní fakultu na Ostravské univerzitě, obor sociální práce se zdravotnickým profilem. Státní závěrečnou zkoušku jsem vykonávala z psychologie, sociální práce, neurologie. Několik let jsem pracovala jako ergoterapeut a sociální pracovník v Domově důchodců, poté na sociálním odboru MěÚ v Třinci. Nyní působím jako sociální pracovnice v Centru psychologické pomoci p.o., Rodinné a manželské poradně v Karviné,

Mým největším koníčkem jsou mé tři děti a můj manžel. Dalším mým velkým „koněm„ je Občanské sdružení CHEWAL v Bystřici, které se věnuje hiporehabilitaci. Působím v něm jako terapeut aktivit s využitím koní.

Od roku 2013 jsem v psychoterapeutickém výcviku Transformační systemická terapie podle Virginie Satirové.