Mgr. Martina Mikesková

Kontaktovat mne můžete na tel. čísle 773 016 011 nebo mailem mikeskova@cepp.cz

V poradně pracuji jako psycholog. Věnuji se klientům, kteří procházejí ve svém životě nejrůznějšími těžkostmi a potřebují, či si přejí, je sdílet v bezpečném prostředí. Společně pak hledáme cestu jak zažívané obtíže zmírnit i řešit. Součástí mé práce je dále zajišťování psychologického posouzení a přípravy žadatelů o přijetí dítěte do náhradní rodinné péče a ve spolupráci se sociálními pracovnicemi naší poradny doprovázet rodiny při výkonu pěstounské péče.

V roce 2011 jsem ukončila magisterské jednooborové studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2015 jsem započala dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii, ze kterého čerpám při své práci s klienty. Blízký je mi takový přístup k člověku, který umožňuje vnímat, že každý z nás má svůj jedinečný životní příběh a s ním související potřeby a možnosti individuálního rozvoje.

K věcem, které mne v životě i práci inspirují, patří cestování. Na svých cestách jsem měla příležitost setkávat se s jinými kulturami, pralesem a různorodým pohledem na to, jak pečovat o své duševní i fyzické zdraví. Absolvovala jsem výcvik pro učitele jógy v Indii a snažím se dále v této oblasti rozvíjet a propojovat ji se svou praxí psychologa.