Lenka Pilchová

Lenka Pilchová, kontaktovat mne můžete na telefonním čísle 777 499 648 nebo mailem na pilchova@cepp.cz

Motto: Dítě je živý květ země. /Maxim Gorkij/

V rodinné a manželské poradně v Karviné pracuji od roku 1994 jako poradenská sociální pracovnice. Tzn., že má práce je převážně organizační, kdy zajišťuji chod poradny. Dále pracuji jako klíčová sociální pracovnice pěstounských rodin, které mají s CPP uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče.

Snažím se jim pomáhat s problémy a složitými životními situacemi, které je potkávají při výchově dětí. Organizuji společně s kolegyněmi pěstounské vzdělávací víkendy, podílím se na tvorbě metodických materiálů naší organizace.

Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu sociální v Ostravě, nadále se průběžně vzdělávám.