• Mgr. Jan Svačina

  V poradně pracují šestým rokem jako  sociální pracovník a hlavní náplní mé práce je doprovázení pěstounských rodin . Od 1. 2. 2019  pracuji také jako vedoucí pracovník poradny. V současné době jsou mými klienty jen dlouhodobí  pěstouni. […]

  Čtěte více
   
 • PhDr. Hana Kušnírová

  V Rodinné a manželské poradně v Opavě pracuji  na pozici psychologa. Věnuji se klientům s osobními, párovými a rodinnými problémy, včetně dětí.  Posuzuji žadatele o náhradní rodinnou péči a lektoruji pro ně odborné přípravy. Spolu s ostatními kolegy doprovázím pěstouny […]

  Čtěte více
   
 • Mgr. Martina Černá

  V manželské poradně pracuji jako psycholog. Zabývám se individuálním, párovým a rodinným poradenstvím. Součásti mé práce je i práce s dětmi. Věnuji se také psychologickému posuzování žadatelů o NRP včetně vedení odborné přípravy. Rovněž se věnuji vzdělávání […]

  Čtěte více
   
 • Mgr. Helena Müllerová

  V manželské poradně pracuji jako psycholog. Zabývám se individuálním, párovým a rodinným poradenstvím, prací s dětmi, lektorskou činností a také psychologickým posuzováním žadatelů o NRP, včetně odborné přípravy. Obor Psychologie jsem vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci. Kontaktovat […]

  Čtěte více
   
 • Mgr. et Mgr. Věra Nešutová

  V Rodinné a manželské poradně v Opavě pracuji na pozici psychologa. Věnuji se zejména rodinné terapii pěstounských rodin formou individuálních, párových a rodinných setkání. Nejčastěji pracuji s celým rodinným systémem, včetně dětí. Věnuji se i lektorské činnosti, poskytuji […]

  Čtěte více
   
 • Michaela Bortlíková

  V Rodinné a manželské poradně v Opavě pracuji jako sociální pracovnice.  Má práce spočívá ve dvou rovinách. Jedna je poradenská a organizační, kde se věnuji sociálně-právnímu poradenství  a organizačnímu chodu poradny. Druhá je práce s pěstounskými rodinami, kde […]

  Čtěte více
   
 • Mgr. Jana Hubáčková

  V Rodinné a manželské poradně v Opavě pracuji jako sociální pracovnice. Hlavní náplní mé práce je doprovázení pěstounských rodin (včetně pěstounů na přechodnou dobu), se kterými má naše organizace uzavřenu Dohodu o výkonu pěstounské péče. […]

  Čtěte více
   
 • Mgr. Vladimíra Uvírová

  V Rodinné a manželské poradně v Opavě pracuji jako sociální pracovnice a náplní mé práce je doprovázení pěstounských rodin. Pracuji s dlouhodobými pěstouny i pěstouny na přechodnou dobu. Pěstounským rodinám se snažím mj. rovněž pomáhat […]

  Čtěte více