Naše akce

Plánované akce na rok 2019

Muzikohraní, společné setkávání dětí s hudebním programem, od 10.10.2018 1x za 14 dní, každý lichý týden ve středu 15.30-16.30. Hra s nástroji (africké bubny, šamanský buben, Orfovy nástroje), aktivity s prvky muzikoterapie, podpora sebedůvěry, sebepojetí u dětí. Kde:  v poradně CPP Štefánikova 7 v Novém Jičíně. S kým: Mgr. Kateřina Niklová (dlouholeté zkušenosti s vedením hudebních kroužků pro děti, kurs muzikoterapie, hra na několik hudebních nástrojů). Účast na kroužku nemusí být pravidelná, můžete přijít jednou i pokaždé, účast však prosím potvrďte předem K. Niklové na 777 499 634, niklova@cepp.cz

Nový Jičín, Rodinná a manželská poradna, Štefánikova 7, úterý 29. ledna  – Relaxační techniky a duševní hygiena při výkonu PP, od 9:00 nebo od 15:00 hodin (splníte 4 hodiny povinného vzdělávání), lektor:  Mgr. Martina Mikesková

 úterý 26. února –   Jarní prázdniny v Cepku  (Klubové setkání pěstounů, Výtvarné tvoření s dětmi)    od 15:00 hodin (splníte 3 hodiny povinného vzdělávání), lektoři: klíčové pracovnice

úterý 19. březnaJak vést děti k zodpovědnosti, finanční gramotnosti I., od 9:00 nebo od 15:00 hodin (splníte 4 hodiny povinného vzdělávání),  lektor: Bc. Libuše Pavelková

úterý 9. dubnaZvyšování kompetencí pěstounů na přechodnou dobu (klubové setkání), od 9:00 nebo od 14:00 hodin (splníte 4 hodiny povinného vzdělávání), lektor: PhDr. Marie Blažková

úterý 23. dubna Jak vést děti k zodpovědnosti, finanční gramotnosti II (pokračování), od 9:00 nebo od 15:00 hodin (splníte 4 hodiny povinného vzdělávání), lektor: Bc. Libuše Pavelková

úterý 4. červnaDětský den na Skalkách – společné aktivity pěstounů s dětmi v rámci podpory sounáležitosti, sdílení radostí a starostí při výchově dětí v PP, od 15:00 hodin (splníte 4 hodiny povinného vzdělávání), lektoři: klíčové sociální pracovnice

Kopřivnice – DDM, Kpt. Jaroše 1077, 742 21 Kopřivnice, čtvrtek 21. února Jak vést děti k zodpovědnosti, finanční gramotnosti I.,  od 9:00 hodin (splníte 4 hodiny povinného vzdělávání), lektor: Bc. Libuše Pavelková

čtvrtek 21. března Jak vést děti k zodpovědnosti, finanční gramotnosti II (pokračování), od 9:00 hodin (splníte 4 hodiny povinného vzdělávání),  lektor: Bc. Libuše Pavelková

čtvrtek 23. května Klub – Sdílení radostí a starostí při výchově dětí v PP, od 9:00 hodin (splníte 4 hodiny povinného vzdělávání), lektoři: Bc. Kamila Geryková, Bc. Petra Doubková

Studénka – klubovna DPS, Budovatelská 779, 742 13 Studénka, středa 13. února Jak vést děti k zodpovědnosti, finanční gramotnosti I., od 9:00 hodin (splníte 4 hodiny povinného vzdělávání), lektor:  Bc. Libuše Pavelková

středa 13. března Jak vést děti k zodpovědnosti, finanční gramotnosti II (pokračování), od 9:00 hodin (splníte 4 hodiny povinného vzdělávání), lektor: Bc. Libuše Pavelková

středa 15. května Klub – Sdílení radostí a starostí při výchově dětí v PP, od 9:00 hodin (splníte 4 hodiny povinného vzdělávání), lektoři: Mgr. Kateřina Niklová, Bc. Petra Doubková

 

Víkendové vzdělávání

sobota 9. února, poradna CPP, Štefánikova 7, Nový Jičín, Klubové setkání pěstounů na přechodnou dobu + Relaxační techniky a duševní hygiena při výkonu PPPD, od 9:00 hodin (splníte 8 hodin povinného vzdělávání), lektor: Mgr. Martina Mikesková 

březen (termín bude upřesněn), hasičárna Kopřivnice, Prevence rizika nebezpeční požárů – návštěva u hasičů

sobota 27. dubna, výlet s dětmi (místo bude upřesněno), Podpora sounáležitosti pěstounských rodin, sdílení radostí a starostí pěstounů, od 14:00 hodin, (splníte 4 hodiny povinného vzdělávání), garant: Bc. Kamila Geryková

25.-26. května  – Lučina u Frýdku Místku, rekreační středisko Mostař, Hodný versus zodpovědný rodič + Klubové setkání dlouhodobých pěstounů, Sobota, neděle od 9:00h (Splníte 14 hodin povinného vzdělávání), Lektor: Ing. Pavel Mečkovský

sobota 22. června, výlet s dětmi (místo bude upřesněno)

Podpora sounáležitosti pěstounských rodin, sdílení radostí a starostí pěstounů, Od 14:00 hodin (splníte 4 hodiny povinného vzdělávání), garant: Bc. Kamila Geryková

Pro pěstouny, kteří mají uzavřenu dohodu s CPP, jsou vzdělávací akce zdarma (pro další zájemce je cena 200,-Kč/hod za odborný seminář,  150,-/hod za klubové setkání pěstounů).

Termíny vzdělávání připomeneme před konáním akce, kdy bude nutné se závazně přihlásit nejpozději týden předem své klíčové sociální pracovnici nebo Mgr. Kateřině Niklové (777 499 634, niklova@cepp.cz)

Rodinná a manželská poradna, Štefánikova 7, 741 01 Nový Jičín,  www.cepp.cz

———————————————————————————————–

Vzdělávací víkend pro pěstouny a děti ve dnech 9. – 10. 6. 2018

RMP Nový Jičín srdečně zve pěstouny a děti na víkendové vzdělávání pěstounů, ve dnech 9. – 10. 6. 2018, středisko RETASO, Horní Bečva.

Témata: 

Když se dítě trápí a jak jej podpořit v emočně náročných situacích (Mgr. Hana Baránková)

Jak zvládat složité situace v období puberty dítěte v pěstounské péči (MgA. Andrej Vyoral)

Odborný program pro děti a pěstouny je podpořen Nadací ČEZ.

 

PŘEDNÁŠKA V KNIHOVNĚ VE STUDÉNCE (Na lásce záleží – dítě v centru pozornosti)

V knihovně ve Studénce se v pondělí 26. února v 17:00 hod. uskuteční přednáška odborníků z Centra psychologické pomoci, paní PhDr. et Mgr. Marie Blažkové Mgr. Pavly Polákové.
 Hlavními tématy přednášky budou:
– Terapeutické rodičovství
– Cochemská praxe – domluva rodičů v situaci rozvodu či rozchodu
– Náhradní rodičovství

Místo konání: Městská knihovna Studénka, Arm. gen. L. Svobody 760, Studénka

Pozvánku na stránkách knihovny najdete zde:  https://www.sak-studenka.cz/knihovny/akce/16-knihovny/608-na-lasce-zalezi-dite-v-centru-pozornosti

 

DĚTSKÝ PRŮVODCE SVĚTEM ROZVODU / JARO 2018

Také v tomto pololetí se v novojičínské Rodinné a manželské poradně bude konat každou středu kroužek pro děti, jichž se dotýká rozvod rodičů. První setkání proběhne 21. 3. 2018 v 15,30 hodin.

Pozvánka a informace jsou zde: dětský průvodce světem rozvodu leták

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a beseda 

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří v naší poradně, který se koná dne 5. října 2017 od 9,00 – 16,00 hodin.

Součástí dne otevřených dveří bude také beseda. Pozvánku najdete zde: DOD + přednáška Jičín

 

DĚTSKÝ PRŮVODCE SVĚTEM ROZVODU

Pracovníci pobočky Centra psychologické pomoci v Novém Jičíně připravili ve spolupráci s Dětským průvodcem rozvodem, z.s. kroužek pro děti rodičů, jež procházejí rozpadem soužití či vleklým partnerským a tím i rodičovským konfliktem. Cílovou skupinou jsou děti ve věku 7 – 12 let. Kroužek začne 19. září 2017 v Centru psychologické pomoci v Novém Jičíně, ul. Štefánikova 7.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce zde: krouzekprodeti

 

DĚTSKÝ DEN NA SKALKÁCH

Dne 31. 5. 2017 se v Novém Jičíně v areálu na Skalkách uskutečnil dětský den. Tuto akci jsme pojali, jako setkání pěstounských rodin u příležitosti oslav svátků Dne rodiny a Dne dětí.

Akce probíhala od 15,00 hodin a program byl pestrý. Zhruba V 15,30 hodin nás se svým vystoupením navštívil Klaun Rambajs, se kterým si děti mohly mimo jiné vyzkoušet i hru na bubny.

Po klaunovi následovaly soutěžní disciplíny – skákání v pytli, slack line apod. Po jejich splnění si děti odnesly diplom a sladkou odměnu. Při soutěžních disciplínách nám po celou dobu pomáhali dobrovolníci z organizace ADRA. Děti si rovněž mohly nechat namalovat různé motivy na tvář.

Před ukončením akce se všichni posilnili vlastnoručně opečenými špekáčky. Doufáme, že se všem společné setkání líbilo a budeme se těšit na další.

       

VÍKENDOVKA „U FANDY“ VE LHOTCE

14.– 15. 5. 2016 se uskutečnilo víkendové vzdělávání pro pěstouny na přechodnou dobu ve Lhotce v příjemném prostředí wellness a restaurace „U Fandy“. Během dvou dnů pěstouni absolvovali 14 hodin vzdělávání na téma Přijetí stresu v životě a obnova sil, Romové-vhled do historie, identita romského dítěte v neromské rodině, Naše plavba (arteterapeutická technika) a supervizní setkání s psychologem. Pro děti byl zajištěn zážitkový program ve stylu Kung-fu Panda zaměřený na podporu sebedůvěry a spolupráce ve skupině. Ve večerních hodinách jsme využili hotelový bazén a došlo i na turnaj v bowlingu či posezení u kytary, kde byl dostatek prostoru probrat všechny radosti a starosti s výchovou svěřených dětí. Soudě dle reakcí pěstounů i dětí se víkend velmi vydařil a i pro nás pracovníky CPP to bylo moc příjemné a obohacující setkání. Těšíme se zase na další :). Pár fotografií z tohoto víkendu můžete shlédnout v naší fotogalerii.

Katka Niklová (klíčová pracovnice pěstounů)

„Mami, já jsem to dokázal!“

Ve spolupráci s Nadací ČEZ proběhly v Novém Jičíně na přelomu roku 2015/2016 zajímavé aktivity pro děti z pěstounských rodin. O podzimních prázdninách to bylo odpoledne s koňmi s prvky hippoterapie, kdy se děti mohly povozit na malém či velkém koni na ranči Hermelín v Novém Jičíně. Dětem se se zvířaty natolik líbilo, že jsme oslovili organizaci Podané ruce, z.s., a díky dobrovolnici z canisterapeutického týmu Mgr. Haně Radovesnické a jejím dvěma psům Naně a Saše, strávily děti další tři hezká odpoledne s pejsky.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hipoterapie

Na některých dětech bylo vidět, že i za tu krátkou chvíli udělaly velký pokrok v osmělování se vůči koním i psům, a po počátečním ostychu u všech dětí převážil šťastný úsměv. Bylo zřejmé, že tyto aktivity, které dokážou nenápadně, ale přesto velmi výrazně posílit často nízké sebevědomí pěstounských dětí („Mami, já jsem se svezl! Já jsem to dokázal!“), mají smysl.

Další akcí uskutečněnou v rámci projektu nadace ČEZ byly tři běhy semináře dotykové terapie pro maminky – pěstounky a jejich děti. Pod vedením lektorky Aleny Mastíkové se účastníce semináře naučily masáže kojenců i starších dětí. Jak se mohly dozvědět během semináře: „masáž posiluje pouto mezi rodičem a dítětem, rozvíjí vzájemnou lásku, zlepšuje neverbální komunikaci, zbavuje stresu, celkově zklidňuje a stimuluje vylučování endorfinů“, tzn. pro děti v náhradní rodinné péči ideální technika. Což pěstounky také bezprostředně potvrdily z domácí praxe.

Již nyní chystáme v novojičínské pobočce CPP další zajímavé akce pro pěstounské rodiny v průběhu celého roku, jako např. vzdělávací víkendy či semináře týkající se výchovy dětí.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Canisterapie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Canisterapie

 

Plán vzdělávání pro pěstounské rodiny Nový Jičín 2015

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A BESEDA O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI – 27. října 2015
Centrum psychologické pomoci, p. o. – detašované pracoviště Rodinná a manželská poradna Vás srdečně zve na Den otevřených dveří a odpolední Besedu o náhradní rodinné péči, který se uskuteční dne 27. října 2015 od 9:00 hodin v prostorách poradny. Podrobné informace ke Dni otevřených dveří a besedě – Nový Jičín 27. říjen 2015.

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB města Nového Jičína – 16. září 2015
s podtitulem „Vzájemně se poznejme“, který se uskuteční dne 16. září 2015 od 10:00 do 15:30 hodin na Masarykově náměstí v Novém Jičíně, a kde bude naše pracoviště prezentovat služby organizace. Podrobnosti včetně programu naleznete v letáku Den sociálních služeb Nový Jičín 2015.