Náš tým

Tým Rodinná a manželská poradna Nový Jičín

Tým Rodinná a manželská poradna Nový Jičín

MGR. MARTINA KREMZEROVÁ
V rodinné a manželské poradně pracuji jako psycholog, jsem vedoucí poradny. Ve své praxi se věnuji poradenství v oblasti rodinných, partnerských a mezilidských vztahů.  Poskytuji poradenství v oblasti náhradní rodinné péče. Psychologii jsem vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci. Kontaktovat mne můžete na telefonním čísle: 776 304 338 nebo na e mailové adrese: kremzerova@cepp.cz

PHDR. ET MGR. MARIE BLAŽKOVÁ
V rodinné a manželské poradně pracuji jako psycholog. Ve své praxi se věnuji poradenství v oblasti rodinných, partnerských a mezilidských vztahů. Nedílnou součástí mé práce je psychologické posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči a lektorské vedení příprav budoucích náhradních rodičů. Působím také jako lektor vzdělávání pěstounů. Poskytuji poradenství v oblasti náhradní rodinné péče. Psychologii jsem vystudovala na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde jsem také složila rigorózní zkoušku. Kontaktovat mne můžete na telefonním čísle: 778 407 548 nebo mailem: blazkova@cepp.cz

MGR. MARTINA LAZARIDISOVÁ
V rodinné a manželské poradně pracuji jako psycholog. Ve své praxi se věnuji poradenství v oblasti rodinných, partnerských a mezilidských vztahů. Nedílnou součástí mé práce je psychologické posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči a lektorské vedení příprav budoucích náhradních rodičů. Působím také jako lektor vzdělávání pěstounů. V oblasti náhradní rodinné péče poskytuji poradenství pěstounským i adoptivním rodinám, případně možným zájemcům o NRP. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala jsem čtyřletý výcvik v rodinné terapii Virginie Satirové. Kontaktovat mne můžete na telefonním čísle: 777 484 171 nebo mailem: lazaridisova@cepp.cz

KAMILA GERYKOVÁ, DiS.
V poradně pracuji od roku 2013 jako klíčová sociální pracovnice pěstounských rodin. Doprovázím rodiny, které mají děti v příbuzenské, klasické či pěstounské péči na přechodnou dobu.  Rodinky které doprovázím jsou z okresu Nový Jičín ( Kopřivnice, Frenštát pod Radhoštěm, Štramberk,Příbora, ale i z Valašského Meziříčí). S kolegyněmi se podílím na organizaci pěstounských víkendů. Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu sociální v Ostravě a bakalářský obor sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci. Svou profesní kariéru jsem začala jako lektorka nevidomých ve společnosti Kafira, poté jsem několik let pracovala jako sociální pracovnice Azylového domu pro matky s dětmi v Kopřivnici. Kontaktovat mne můžete na tel. č.: 777 484 170 nebo prostřednictvím e-mailu: gerykova@cepp.cz

Bc. PETRA DOUBKOVÁ, DiS.
V RMP NJ pracuji na pozici klíčové sociální pracovnice. V oblasti náhradní rodinné péče doprovázím rodiny v rámci okresu Nový Jičín, které mají děti v pěstounské péči příbuzenské, klasické i pěstounské péči na přechodnou dobu.  Společně s kolegyněmi organizujeme pěstounské víkendy, vzdělávání a různé programy pro děti.  Vystudovala jsem Slezskou univerzitu v Opavě obor sociální patologie a prevence pro bakaláře a na Vyšší odborné škole v Ostravě obor sociální práce a sociální pedagogika. Kontaktovat mne můžete na tel. č.: 778 441 940 nebo prostřednictvím e-mailu doubkova@cepp.cz

Mgr. IVANA DOROTÍKOVÁ
V poradně pracuji od roku 2003 na pozici sociální pracovnice. Působila jsem zde v rámci odborného sociálního poradenství (poskytování sociálně-právního poradenství v rozvodových a porozvodových situací včetně prvků mediace) a v oblasti náhradní rodinné péče. Od roku 2013 poskytuji jako klíčová sociální pracovnice službu doprovázení pěstounským rodinám, s nimiž má naše organizace uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče. Od roku 2019 působím v organizaci jako metodik sociální práce. Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu sociální Caritas v Olomouci, dále bakalářský obor sociální práce a sociální politika na Univerzitě Palackého v Olomouci a také navazující magisterské studium ve stejném oboru, rovněž na Univerzitě Palackého v Olomouci. Kontaktovat mne můžete telefonicky na čísle 773 785 251 nebo na e-mailu: dorotikova@cepp.cz

MGR. KATEŘINA NIKLOVÁ
Pracuji jako klíčová sociální pracovnice pro pěstounské rodiny, které uzavřely s novojičínskou poradnou dohodu o výkonu pěstounské péče. Tuto pozici zastávám od jara 2013. Doprovázím rodiny, které mají děti v pěstounské péči příbuzenské, klasické i pěstounské péči na přechodnou dobu. Dojíždím do Bílovce, Studénky, Kopřivnice, Příbora nebo Frenštátu pod Radhoštěm. Vystudovala jsem sociální práci na VOŠS v Ostravě a sociální a speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. Mám zkušenosti jako dobrovolník s volnočasovými aktivitami s romskými dětmi v Ostravě a v Brně. Před rodičovskou dovolenou jsem pracovala jako vychovatelka v Dětském domově v Čeladné, určitou dobu jsem pečovala o děti s kombinovanými vadami v Našem světě v Pržně. S manželem vychováváme dvě děti. Zajímám se o specifika Romů a o multikulturní témata obecně. S identitou u etnicky odlišných dětí cíleně pracuji také v rámci doprovázení pěstounských rodin. Mám ráda hudbu, hraji na několik hudebních nástrojů třeba i během vzdělávacích víkendů pro pěstouny; v novojičínské poradně realizuji individuální a skupinovou muzikoterapii. Kontaktovat mne můžete přes telefonicky na čísle 777 499 634 nebo prostřednictvím e-mailu niklova@cepp.cz

Bc. MARKÉTA HOVORKOVÁ
V Rodinné a manželské poradně v Novém Jičíně pracuji od roku 2015 na pozici klíčové sociální pracovnice pro pěstounské rodiny, které mají s naší organizací uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče. Doprovázím rodiny, které mají děti v pěstounské péči klasické, příbuzenské, a také v pěstounské péči na přechodnou dobu. Společně s kolegyněmi se podílím na organizaci vzdělávacích aktivit pro pěstounské rodiny. Vystudovala jsem bakalářský obor sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci. Více než 4 roky jsem pracovala s dětmi ve věku 7 – 21 let v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Hranicích. Kontaktovat mne můžete telefonicky na telefonním čísle 778 758 924 nebo prostřednictvím emailu: hovorkova@cepp.cz

MGR. PAVLA POLÁKOVÁ
V rodinné a manželské poradně pracuji jako sociální pracovnice. Po vystudování sociální práce s poradenským zaměřením na Ostravské univerzitě v Ostravě jsem pracovala jako sociální pracovnice na Městském úřadě v Novém Jičíně, nejprve na oddělení dávek osobám zdravotně postiženým a seniorům a následně na oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Od roku 2016 pracuji v Rodinné a manželské poradně v Novém Jičíně, kde se věnuji sociálně-právnímu poradenství  zejména rodinám s dětmi, které procházejí rozchodem  soužití rodičů. V rámci této problematiky jsem zapojena do projektu Okresního soudu v Novém Jičíně týkajícího se multidisciplinární spolupráce při řízeních ve věcech péče o nezletilé – tzv. „Cochemský model“. Kontaktovat mne můžete prostřednictvím emailu: polakova@cepp.cz

BC. ILONA GACÍKOVÁ
V rodinné a manželské poradně v Novém Jičíně zastávám pozici klíčové sociální pracovnice pěstounských rodin od roku 2016. Hlavní náplní mé práce je poskytování doprovázejících služeb pěstounským rodinám, které mají s naší organizací uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče v rámci pěstounské péče klasické, příbuzenské a na přechodnou dobu. Vystudovala jsem bakalářský obor sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě. S pěstounskou péčí mám osobní zkušenosti, neboť od roku 2006 máme společně s manželem svěřeny dvě děti do osobní poručenské péče. V minulosti jsem poskytovala asistenční služby osobám se sníženou schopností soběstačnosti. Kontaktovat mne můžete na tel. č.: 778 468 212 nebo prostřednictvím e-mailu: gacikova@cepp.cz

Tým Rodinné a manželské poradny Nový JičínTým Rodinné a manželské poradny Nový Jičín