Jak mluvit s dětmi o koronaviru?

Současná pandemie koronaviru se dotýká i dětí, které často nerozumí tomu, proč nesmí do školy, školky nebo navštěvovat své babičky a jiné příbuzné. Mohou mít obavy a strachy, které vůbec nevnímáme. Ani dospělí mnohdy nevědí, jak o pandemii mluvit, co si o tom ale mají myslet děti a jak jim hrozbu koronaviru vysvětlit? Psychologové Ministerstva vnitra spolu s dalšími dobrovolníky připravili v rámci mezinárodní spolupráce českou verzi ilustrované brožurky pro malé i velké s názvem Ahoj, já jsem Korona. Dále je k dispozici i dokument „Informace k použití materiálu Ahoj, já jsem-Korona„.

Pokud pomůžeme dětem správně a v klidné atmosféře vysvětlit fakta, pochopit běžné emoce jako strach, úzkost, hněv a smutek, pomůžeme nejen jim, ale i sobě.

Brožuru laskavě poskytla její autorka paní Lies Scau, psychoterapeutka z De Weg Wijzer – Odborného centra pro terapii traumatu a smutku (Belgie) a fakulty Portland Institute for Loss &Transition (USA).

Převzato z www.mvcr.cz