Eva Kociánová, DiS.

Sociální pracovnice

Kontaktovat mne můžete mailem kocianova@cepp.cz

Má práce v Poradně pro náhradní rodinnou péči spočívá nejvíce v doprovázení pěstounských rodin na jejich cestě s přijatými dětmi. Doprovázím pěstounské rodiny, které poskytují zázemí dětem dlouhodobě i přechodně. Sama jsem také pěstounkou.

Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu sociální obor, cennou pracovní zkušeností mi byla dlouholetá práce s klienty ústavu sociální péče.