Den pěstounství jako podpora rozvoje náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji

Centrum psychologické pomoci, p.o. se tradičně účastní Dne pěstounství, jehož druhý ročník pořádal KÚ Moravskoslezského kraje dne 13. října 2018 od 10,00 do 18,00 hodin v Dolní oblasti Vítkovice, z.s.

V našem stánku, který byl umístěn v přízemí Multifunkční haly Gong, jsme se setkali s pěstouny celého kraje během výtvarného tvoření, malování na obličej a zábavného kvízu.

Je nám potěšením přinést Vám zde nový krátký video-medailon z této akce.

Akce byla podpořena z krajského projektu Evropského sociálního fondu, na který je úzce navázán dlouholetý projekt realizovaný v rámci kraje „Dejme dětem rodinu“. Náhradní rodinná péče má v Moravskoslezském kraji dlouholetou tradici a podporu. V rámci realizace dílčích projektových aktivit kraj usiluje jednak o zvýšení obecné informovanosti veřejnosti o všech aspektech náhradní rodinné péče, ale také o podporu aktivního zájmu občanů kraje o dlouhodobou pěstounskou péči.

Lidem, kteří se rozhodnou stát náhradními rodiči bude nabídnuta individuální podpora v celém procesu zprostředkování i v období seznamování se s dětmi a jejich přijetí do rodiny. A právě odbornou organizací, která posuzování i vzdělávání budoucích náhradních rodičů pro Moravskoslezský kraj zajišťuje, je Centrum psychologické pomoci, p.o.


Text: Radka Švejnohová a MSK

Video: MSK

Foto: Radka Švejnohová