Bc. Nela Šurková, DiS.

Kontaktovat mne můžete na tel. čísle 775 889 206, nebo emailem: surkova@cepp.cz

V poradně pracuji jako klíčová sociální pracovnice pro pěstounské rodiny. Hlavní náplní mé práce je doprovázení pěstounských rodin, které mají s naší organizací uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče.

Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu sociální v Ostravě, obor Sociální práce a sociální pedagogika, pak mé studium pokračovalo na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze, obor Vzdělávání dospělých.