Bc. Magda Kožuriková

Kontaktovat mne můžete emailem kozurikova@cepp.cz nebo na tel 778 441 939.

Motto: Vždy hledej v druhém to dobré. Na to se soustřeď, vyzvedni to a proměníš i hříšníka ve světce. 

(Rabi Nachman z Braclavi)

Vystudovala jsem Teologickou fakultu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích obor sociální práce a charitativní činnost.

Několik let jsem pracovala na pozici odborného sociálního pracovníka v Občanské poradně v Ostravě, kde mou náplní práce bylo poskytování odborného sociálního poradenství osobám, které se ocitli v tíživé životní situaci.

V rámci této pracovní zkušenosti jsem absolvovala kurzy „Práce s klientem v občanské poradně“ a „Kurz ekonomické gramotnosti – zvýšení ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků, jako jeden z nástrojů poradenství“. Poté jsem měla možnost pracovat jako koordinátor projektu Občanská poradna Ostrava.

Mým největším koníčkem je má rodina a má práce.

V současné době se věnuji výcviku v Edukativní rodičovská terapie – adlerovský přístup.