Andrea Rzymánková, administrativní a spisový pracovník