Program VIII. ročníku konference Dejme dětem rodinu

Vážení přátelé,

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA VIII. ROČNÍK KONFERENCE DEJME DĚTEM RODINU NA TÉMA MY A DÍTĚ „V SÍTI“.

PROGRAM KONFERENCE DEJME DĚTEM RODINU 2018 – MY A DÍTĚ „V SÍTI“

8,00 – 8,30           Prezence účastníků konference

 Hlavní sál

8,30 – 8,50          Zahájení konference

8,50 –10,30         Puberta a adolescence: Vývoj mozku a chování

                             PhDr. Petra Winnette, PhD (NATAMA, o.p.s.)

 10,30 – 10,50    Přestávka

 10,50 – 12,30     Bezpečí v síti

                             PhDr. René Szotkowski, Ph.D. (E-Bezpečí)

 12,30 – 13,30     Přestávka, oběd

Hlavní sál

13,30 -14,30       Sociální sítě: Přítel, či nepřítel?

                            doc. Ing. Pavel Krömer, Ph.D. (VŠB – TUO)

14,30 – 14,50     Dítě internetu

                            Zuzana Kušnírová (Teenagerka)

14,50 – 15,30     Děti v pěstounské péči a jejich sociální sítě

                            Bc. Tomáš Velička (Poradna pro primární prevenci, z.s.)

 15,30 – 16,00     Závěrečné setkání

                             Shrnutí a zhodnocení konference, ukončení konference

KONFERENCÍ PROVÁZÍ PaedDr. ZDENĚK MOLDRZYK, ŘEDITEL CENTRA PSYCHOLOGICKÉ POMOCI

 

ANOTACE

PhDr. Petra Winnette, PhD (NATAMA, o.p.s.)

Puberta a adolescence: Vývoj mozku a chování

Rodiče, učitelé, vychovatelé, ti všichni vědí, že s teenagery je to nelehké. Neposlouchají, uznávají jen kamarády, pouští co nejhlasitěji hudbu a všechno vědí nejlépe. Navíc v současné době tráví enormně hodně času s telefonem či tabletem. Příspěvek posluchačům pomůže porozumět tomu, co se děje během puberty a adolescence v mozku, a jak to souvisí s chováním teenagerů. (PhDr. Petra Winnette, PhD je pedagog, srovnávací vědec, psychoterapeut se zaměřením na neurobiologický vývoj, biologickou psychologii, raný vývoj a attachment. Od roku 2003 je zakladatelkou a ředitelkou Institutu rodinné péče Natama.)

 

PhDr. René Szotkowski, Ph.D. (E-Bezpečí)

Bezpečí v síti

Konferenční příspěvek se bude zabývat tématy spojenými s rizikovou komunikací na internetu, jako jsou kyberšikana, kybergrooming, happy slapping, kyberstalking a další. (Projekt E-Bezpečí je dynamicky fungujícím národním preventivním projektem, který poskytuje pomoc uživatelům internetu – dětem i dospělým. Zároveň nabízí pomoc všem, kteří se dostali díky některému z online nebezpečí do obtížné situace. E-Bezpečí je projektem podporovaným klíčovými ministerstvy /MVČR, MŠMT/ a Policií ČR, což představuje velmi důležitý článek v oblasti prevence online kriminality.)

 

doc. Ing. Pavel Krömer, Ph.D. (VŠB – TUO)

Sociální sítě: Přítel, či nepřítel?

Příspěvek pojedná o možnostech využití moderních technologií a sociálních sítí ve vývoji a vzdělávání mladé generace a jejich pozitivní roli v životě namísto restrikcí a zákazů.

 

Zuzana Kušnírová (Teenagerka)

Dítě internetu

Zuzana se ve svém příspěvku bude snažit přiblížit pohled na svět sociálních sítí očima dnešního teenagera, na to, co je dnes pro dospívající úplně normální a co je už i pro ně „přes čáru“.

 

Bc. Tomáš Velička (Poradna pro primární prevenci, z.s.)

Děti v pěstounské péči a jejich sociální sítě

Existuje u dětí v pěstounské péči větší riziko ke vzniku netolismu, rizikovému chování na sociálních sítích a možnosti stát se obětí kyberšikany? Otevření otázky řešení problému ve spolupráci se školou a OSPOD. Možnosti snižování rizik ze strany pěstounů. 

 

Pořadatelem konference je Centrum psychologické pomoci za finanční podpory Moravskoslezského kraje a Města Ostravy. Konference je součástí projektu „Dejme dětem rodinu“, který má upozornit na problematiku dětí, jež nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině. Zaměřena je na odbornou i laickou veřejnost. Nad konferencí převzal osobní záštitu náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, pan Jiří Navrátil.

TERMÍN KONÁNÍ:    22. listopadu 2018, v čase 8,0016,00 hodin

MÍSTO KONÁNÍ:       Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Zelená 40A,Ostrava

 

Za organizační tým konference Dejme dětem rodinu,

Bc. Radka Švejnohová

 

 

Text: Radka Švejnohová