Den rodiny v Centru psychologické pomoci


U příležitosti Dne rodiny, který se datuje k 15. květnu, jsme pro pěstouny, jejich děti i širší veřejnost přichystali v Centru psychologické pomoci celou plejádu akcí na všech našich poradnách.

Dvě Klubová setkání pěstounů jsme uspořádali v poradně v Novém Jičíně. Pod vedením psycholožky PhDr. Marie Blažkové byla setkání zároveň pojata jako supervize se zaměřením na zvyšování kompetencí v PPPD. Pěstouni u této příležitosti vždy rádi sdílejí své radosti i bolístky související s výchovou svěřených dětí, předávají si zkušenosti a hledají způsoby, co a jak ve výchově funguje. Toto sdílení bezesporu přispívá k posílení profesních dovedností pěstounů. K této akci se zapojili i zájemci o náhradní rodinnou péči, kteří aktuálně prochází přípravou v Novém Jičíně.

Poradna ve Frýdku-Místku připravila pro pěstouny na 15. květen Klub náhradních rodičů, který se konal v prostorách MěÚ v Jablunkově. Desítka účastníků zde diskutovala o problematice rodinných vztahů.

Ostravská poradna uspořádala 14. května v prostorách PPNRP vzdělávací akci pro pěstouny a děti. K navození neformální atmosféry nechyběly ani masky a soutěže pro děti. Hlavní myšlenkou události bylo téma Podpory rodinných vazeb, aneb pěstouni a děti spolu. Náhradní rodiče si zde splnili rovněž 3 hodiny povinného vzdělávání.

Poradna v Opavě pořádala pro pěstouny s dětmi víkendový vzdělávací pobyt s tématy Radosti a strasti a Relaxační techniky při výkonu PP. Akcí pěstouny odborně provázel jako lektor Mgr. Marek Khýr.

Kolegyně z poradny v Bruntále připravily na 15. května pro rodiny, jež doprovází, vzdělávací akci nazvanou Pěstounská péče z pohledu soudu. Problematiku právních aspektů PP podrobně vysvětlila dvacítce účastníků přednášející Mgr. Jana Posledníková, soudkyně Okresního soudu v Bruntále. Pěstounům jsme v rámci akce zajistili hlídání dětí.

Karviné jsme oživili středisko volného času Juventus a to v sobotu 18. května. Pro pěstounské rodiny jsme na místě připravili vzdělávací odpoledne s názvem Cestou společných her a prožitků k posílení rodinného pouta. Akce umožnila pěstounům a dětem prohloubení vzájemných vztahů, posílení pocitu sounáležitosti, citového pouta jednotlivých členů rodiny, či rozvoj hravosti. Jako doprovodný program ke vydělávání vystoupil pro děti kouzelník-kovboj, připravili jsme soutěže, nebo taneční a sportovní hry. Děti si zazpívaly a zatančily i na pódiu.

Během všech činností u příležitosti Dne rodiny jsme aktivně podporovali kampaň Moravskoslezského kraje Dejme dětem rodinu. Kolegyním a kolegům v Centru psychologické pomoci děkujeme za vynikající přípravu akce.

Zde si můžete prohlédnou fotografie:

Text: Radka Švejnohová & kol.

Foto: Radka Švejnohová & kol.